home
 

School, stage, werk, dagbesteding

Het gewone leven is de beste leerschool. Naast behandeling is onderwijs een succes bepalende factor voor de jongere om zich te handhaven in de maatschappij. Jongeren gaan daarom binnen enkele dagen na opname naar De Spinaker, onze interne school. Hier leren zij (weer) hele dagen naar school te gaan en ontdekken zij welke vakken zij leuk vinden en de richting die zij voor hun de toekomst kunnen en willen kiezen.
Het onderwijs wordt geboden in kleine klassen en op verschillende niveaus.

Als het gedrag van de jongere het toelaat, gaat hij zo snel mogelijk naar een school buiten Transferium Jeugdzorg. Of hij gaat op stage, werken of maakt de stap naar een andere vorm van dagbesteding. Dit wordt (deels) geregeld door de interne school.

Jongeren kunnen bij Voor-Werk, het arbeidstoeleidingsproject van Parlan, voorbereid worden op werk of stage.

 

Deze pagina delen

 

 

Parlan

Onderdeel van

Parlan

Contactgegevens

Parlan Jeugdhulp Van der Lijnstraat 9 1817 EH Alkmaar 088-124 00 00

Volg ons