home
 

Integrale behandeling in een zo gewoon mogelijke omgeving

Parlan heeft vanaf 2008, in nauwe samenwerking met ketenpartners en gemeenten, Jeugdzorgplus vormgegeven. De eigen visie op deze moeilijkste doelgroep heeft geleid tot een gewaardeerd behandelconcept in een uniek pand dat in lijn met die visie is ontwikkeld en gebouwd   

De problematiek van onze jongeren is zo ernstig en complex dat specialisten uit verschillende disciplines nodig zijn om tot de optimale behandeling te komen. Die behandeling moet niet na en ook niet naast maar met elkaar worden vormgegeven.

De uitgangspunten daarbij zijn:

  • Wonen in een zo normaal mogelijke omgeving. Transferium bestaat uit een straatje waar elke groep een eigen deur heeft met brievenbus, iedere jongere en een eigen kamer. Op het terreind is  een school en een speelveld.
  • Maximale betrokkenheid van mensen uit de sociale omgeving van de jongere
  • Zo veel mogelijk (onder begeleiding) buiten Transferium zijn
  • Nooit doorplaatsen naar andere jeugdzorgaanbieders (buiten de regio)
  • Gericht op veiligheid
  • En last but not least: de relatie tussen de jongeren en hun begeleiders: “Ik ben er voor je, wat je ook doet of zegt! Ik pak je hand en laat je niet los.”

Transferium als gebouw, de integrale behandeling als behandelconcept en de aanpak door onze mensen wordt gewaardeerd door verwijzers, collega zorgaanbieders, wetenschappers, Inspectie Jeugdzorg en gemeenten. 

Kern van de kwalitatief hoogstaande zorg die Parlan in Transferium levert, is de integrale aanpak waarbij  nauw wordt samen gewerkt met partners als De Spinaker, GGZ Noord-Holland Noord/Triversum, Lijn5, Brijder Verslavingszorg, De Jeugd en Gezinsbeschermers, Kenter Jeugdhulp, Esdégé-Reigersdaal, ’s Heerenloo, William Schrikker Groep, Leger des Heils en Nidos.
Andere partners waarmee Transferium intensief en met wederzijdse waardering samenwerkt zijn de Kinderrechters van Rechtbank Noord-Holland en agenten van de regionale politiekorpsen.

Transferium Jeugdzorg laat jongeren niet los. Hoe ingewikkeld hun gedrag ook is.

 

Deze pagina delen

 

 

Parlan

Onderdeel van

Parlan

Contactgegevens

Parlan Jeugdhulp Van der Lijnstraat 9 1817 EH Alkmaar 088-124 00 00

Volg ons