home
 

Behandeling op de behandelgroep

Bij Transferium Jeugdzorg zijn verschillende behandelgroepen:

  • Reguliere groepen; met zowel jongens als meiden
  • Een groep voor jongeren die naast hun probleemgedrag ook moeite hebben met leren (licht verstandelijk beperkt - LVB)
  • Een groep voor jongeren waarbij psychiatrische stoornissen een groot deel van de problematiek verklaren
  • Een groep voor meiden die moeite hebben om relaties met jongens en mannen op een gezonde manier vorm te geven
  • Een groep voor jongeren die moeite hebben om in een groep van 9 jongeren te functioneren. Deze jongeren worden nog individueler begeleid dan op de andere groepen.

Bij aanvang van de behandeling bepaalt Transferium Jeugdzorg in overleg met betrokkenen welke behandelgroep het meest geschikt lijkt voor een jongere.

Op de behandelgroepen werken gekwalificeerde pedagogisch medewerkers (groepsleiders).
In het verleden hebben de meeste mensen in de omgeving van de jongere gereageerd op zijn/haar gedrag. Groepsleiding in Transferium Jeugdzorg doet meer dan dit opvoeden. Zij probeert ook te begrijpen welke emoties en gedachten leiden tot het gedrag van de jongere. Door deze gedachten en emoties samen met de jongere te onderzoeken, krijgt de jongere meer grip op zijn gedrag. We letten daarbij vooral op gedachten die helpen en oplossend zijn.

Zo wordt opvoeden aangevuld met behandelen.

 

Deze pagina delen

 

 

Parlan

Onderdeel van

Parlan

Contactgegevens

Parlan Jeugdhulp Van der Lijnstraat 9 1817 EH Alkmaar 088-124 00 00

Volg ons