home

Transferium-praktijk opgenomen in landelijke positieve voorbeelden van ‘terugdringen repressie’

De afgelopen maanden bezocht de Inspectie alle JeugdzorgPlus-instellingen in Nederland. Doel van deze bezoeken was te inventariseren hoe de JeugdzorgPlus-instellingen zich ontwikkelen ten aanzien van ‘minder repressief werken’. Bij heftig gedrag willen we immers dat jongeren zich gezien en begrepen voelen, in plaats van dat zij bijvoorbeeld naar hun kamer gestuurd worden omdat zij zich ‘onhandelbaar’ gedragen.

Ook Transferium werd ook door de Inspectie bezocht, en kreeg naderhand in een brief een prettige terugkoppeling. De Inspectie gaf in deze brief aan dat Transferium “investeert in het terugdringen van de vrijheidsbeperkende maatregelen op de gesloten groepen, en hierin de afgelopen jaren vele stappen heeft gezet”. Zo constateerde de Inspectie dat Transferium al jaren geleden is begonnen met het werken aan een positief leef- en ontwikkelklimaat voor jongeren, onder andere met hulp van het landelijke expertise centrum CCE.

De nadruk op een positief leefklimaat, het bieden van maatwerk, en oog hebben voor de oorzaak van ingewikkeld gedrag hebben geleid tot minder kamer- en afzonderingsplaatsingen.

Ook ziet de Inspectie dat het mogen houden van een huisdier, wat van alle landelijke instellingen alleen in Transferium is toegestaan, bijzonder is.  Het zorgt voor extra rust en troost. “Het huisdier mag ook mee naar een spannende situatie, zoals een zitting van de Rechtbank op de locatie”, aldus de constatering van de Inspectie over de werkwijze in Transferium.

Daarnaast wordt het gegeven dat er extra personeelsleden vrijgemaakt zijn om jongeren en personeel te helpen in spanningsvolle situaties als een zinvolle interventie genoemd.

Tot slot valt de vergevorderde integratie van GGZ-hulp (Triversum, Brijder) en onderwijs tijdens de opname in Transferium positief op. “Door de inzet van de kennis en therapieën van deze deskundigen is minder de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen nodig”, zo geeft de Inspectie aan. Immers, geïntegreerde behandeling tijdens de opname leidt ertoe dat kennis uit alle vakgebieden bij elkaar komt en op elkaar aansluit, waardoor de jongeren beter begrepen en geholpen kunnen worden.

Positieve voorbeelden vanuit Transferium (huisdier en CCEinzet), ten aanzien van het terugdringen van repressie, haalt de Inspectie zelfs aan in haar landelijke factsheet. In deze factsheet, die op 18 juni gepubliceerd is, meldt de Inspectie wat het algehele beeld is van alle JeugdzorgPlus-instellingen.

Transferium gaat enthousiast aan de slag met de aanbevelingen die de Inspectie doet, in haar brief en in de landelijke factsheet. Nog meer integratie met de GGZ-jeugdhulp, ook ten behoeve van suïcidale jongeren, is reeds ingezet. Daarnaast zullen opnieuw specifieke  methodieken geïmplementeerd worden.  Tevens doet Transferium onderzoek naar het positieve effect van kleinschalige groepen (max 6 jongeren) op het leefklimaat. Ook neemt Transferium actief deel aan landelijke ontwikkeltrajecten.

Transferium streeft naar een jeugdzorg zonder afzonderingsplaatsingen, waar iedereen zich veilig voelt, en de juiste behandeling krijgt!

Voor meer informatie kijk op de website van Jeugdzorg Nederland.

 

Deze pagina delen

 

Parlan

Onderdeel van

Parlan

Contactgegevens

De Vork 16
1704 BX Heerhugowaard
T. 088 - 12 411 00
Mail Transferium Jeugdzorg

Volg ons