home

Diagnostiek-/startgroep

Bij Transferium Jeugdzorg worden jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen intensief behandeld. Niet voor alle jongeren is het noodzakelijk (of passend) om voor langere tijd in een gesloten setting te verblijven. Bij Transferium Jeugdzorg hebben we onder meer om die reden de diagnostiek-/startgroep opgericht.

Op het moment dat jongeren bij Transferium Jeugdzorg terecht komen, verblijven ze eerst maximaal 28 dagen in de diagnostiek-/startgroep. In deze groep worden de jongeren geobserveerd, gediagnostiseerd en behandeld door jeugdzorgwerkers, psychodiagnostische onderzoekers, gedragsdeskundigen, docenten en therapeuten. Dit gebeurt in een extra rustige en veilige omgeving; de jongeren worden niet gemengd met de andere jongeren van Transferium Jeugdzorg. Dat wil zeggen dat ze apart van de overige woongroepen binnen Transferium een dagelijkse routine volgen met activiteiten en therapie├źn en dat zij in een aparte klas onderwijs volgen.

Diagnostiek

Door middel van diagnostische onderzoekgesprekken, gezinstaxaties, vragenlijsten en observaties met de jongeren zelf en hun ouders/opvoeders krijgen de jeugdzorgprofessionals een helder beeld over passend onderwijs in de eerste vier weken en waar de jongeren het best geholpen kunnen worden. Dit kan binnen Transferium Jeugdzorg in een reguliere groep zijn of een specifieke groep, zoals de LVB-groep, de psychiatriegroep, de ego versterkende groep of de groep voor jongeren die groepsongeschikt zijn en dus meer individuele aandacht krijgen. Daarnaast kan ook blijken dat deze jongeren (op korte termijn) kunnen verblijven in de openheid (naar huis, uitwijkhuis, pleegzorggezin). De ouders/opvoeders worden in dit proces actief betrokken.

Doel

Het doel van de diagnostiek-/startgroep is om de jongeren niet langer dan nodig in de JeugdzorgPlus van Transferium Jeugdzorg te behandelen. Door de diagnose en het perspectief van de jongeren beter en sneller vast te stellen en door te onderzoeken wat er nodig is om hen de gesloten jeugdzorg te laten verlaten, kan er sneller met de behandeling worden gestart en kan er goed gekeken worden in hoeverre de gesloten jeugdzorg passend en noodzakelijk is voor de betreffende jongere. Het kan namelijk best zo zijn dat een jongere weer terug naar de openheid gaat en daar bijvoorbeeld ambulante hulp ontvangt.

De diagnostiek-/startgroep is een samenwerking met Spinaker, Brijder, en Triversum.


 

Deze pagina delen

 

Parlan

Onderdeel van

Parlan

Contactgegevens

De Vork 16
1704 BX Heerhugowaard
T. 088 - 12 411 00
Mail Transferium Jeugdzorg

Volg ons