home

PERSBERICHT namens de organisaties die het kortgeding hebben aangespannen

Rechter doet uitspraak aanbesteding jeugdhulp in regio Alkmaar

Jeugdhulpaanbieders Triversum, GGZ Noord-Holland-Noord, Brijder Jeugd, Lucertis, Lijn 5, Parlan en Kenter Jeugdhulp hebben zich ingespannen om goede en toegankelijke jeugdhulp voor de regio te behouden door Netwerkorganisatie Regio Alkmaar te bewegen om realistische tarieven te hanteren.

De inspanning heeft geleid tot een kort geding. De voorzieningenrechter heeft een zorgvuldige afweging gemaakt van de belangen van de verschillende partijen, en roept op om in gezamenlijke verantwoordelijkheid tot een oplossing te komen. De rechter heeft beslist dat Netwerkorganisatie Regio Alkmaar met de jeugdhulpaanbieders in overleg moet gaan om voor 2018 alsnog passende tarieven af te spreken. Alleen de aanbestedingsprocedure voor jeugdhulp met verblijf kan worden voortgezet. Dat geldt overigens niet voor Langdurige Begeleiding Jongeren (LBJ) en de begeleiding van jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) door aanbieder Lijn 5, ook die tarieven moeten door de regio Alkmaar nader gemotiveerd worden.

De aanbieders hebben het vertrouwen dat met deze uitspraak de zorg voor duizenden gezinnen in de regio nu op juiste wijze kan worden voortgezet, en zullen in nauwe samenwerking met de gemeenten een passend aanbod realiseren voor kinderen, jeugdigen en hun gezinnen.

 Einde persbericht

Een samenvatting van de uitspraak staat op rechtspraak.nl

 

Deze pagina delen

 

Parlan

Onderdeel van

Parlan

Contactgegevens

De Vork 16
1704 BX Heerhugowaard
T. 088 - 12 411 00
Mail Transferium Jeugdzorg

Volg ons