home

Onderwijs is voor je toekomst

Voorbereiden op het normale leven is oefenen in het normale leven. Iedere jongere start met onderwijs op De Spinaker. Dat is onze interne school. Daar wordt bekeken op welk onderwijsniveau hij functioneert en wat hij wil na Transferium Jeugdzorg. Is het duidelijk wat hij met zijn toekomst wil en wat hij kan, dan helpt de school hem in de juiste richting.

De school heeft klaslokalen waarin naast algemeen vormend onderwijs ook praktijkvakken kunnen worden gevolgd. In elke klas zitten ongeveer 9 leerlingen. Er is veel ruimte voor individuele aandacht.

Toont een jongere aan dat hij met zijn leerkracht en medeleerlingen kan omgaan en hebben we een geschikte dagbesteding voor hem gevonden, dan gaat hij naar school buiten Transferium Jeugdzorg.

Voetballen in de panna-kooi, een cursus sociale vaardigheden, koken in restaurant  Zink of een instrument spelen; naast onderwijs biedt Transferium Jeugdzorg een uitgebreid sport-, vormings- en trainingsprogramma met verplichte en keuzeonderdelen.
 

Qimberley: "Wij dachten dat het hier echt een gevangenis zou zijn maar het valt heel erg mee, omdat er hier binnen heel veel mogelijk is qua activiteiten, behandeling en school."


 

 

Deze pagina delen

 

 

Parlan

Onderdeel van

Parlan

Contactgegevens

De Vork 16
1704 BX Heerhugowaard
T. 088 - 12 411 00
Mail Transferium Jeugdzorg

Volg ons