home

Parlan ontwikkelt gesloten behandeling in kleinschalige woonvoorzieningen.

Parlan heeft afgelopen jaren behandeling in kleinschalige woonvoorzieningen (KWV) ontwikkeld. De goede ervaringen die hier mee zijn opgedaan zijn nu vertaald naar de gesloten groepen. In deze KWV’s verblijven jongeren in woningen met maximaal 5 anderen.    
 

Afscheid gebouw Transferium

De visie van gemeenten is om hulp zo dichtbij en ambulant mogelijk aan te bieden. En in geval van verblijf zo kleinschalig mogelijk. Een centrum als Transferium past niet meer in deze visie. Nu daarnaast ook de regionale en bovenregionale vraag terugloopt, was het een logisch moment om de locatie Transferium in 2020 te verlaten. 
 

Bovenregionaal plan gemeenten

Gemeenten in Noord-Holland ontwikkelen samen met aanbieders en onderwijs een bovenregionaal plan voor alle specialistische zorg. Onderdeel daarvan is de ambitie om jeugdhulp met verblijf zo kleinschalig mogelijk aan te bieden. Parlan heeft daarvan een aantal werkende voorbeelden. Deze woonvormen worden gevolgd door de Academische Werkplaats Risicojeugd waar landelijk wordt onderzocht wat werkt voor kinderen met zeer complexe problematiek. De onderzoeksresultaten wijzen uit dat kleinschalige woonvormen waar slechts enkele kinderen wonen effectief zijn. Voor de verdere doorontwikkeling van de verschillende (kleinschalige) woonvormen binnen Parlan is het te ontwikkelen bovenregionaal plan leidend en sluiten wij aan op regionale wensen en ontwikkelingen vanuit de gemeenten. 
 

Kinderen met complexe problemen

Parlan blijft zich met regionale hulp richten op kinderen en gezinnen met complexe problemen in Noord-Holland. Onze kinderen, jongeren en gezinnen verdienen onze maximale inzet. We houden vol, ook als de problematiek heel complex of langdurig is. Met integrale ambulante teams, inzet in onderwijs-zorgcombinaties, pleeggezinnen, gezinshuizen en kleinschalige (gezinsgerichte) woonvormen. Wij creëren hulp om het kind en het gezin heen, zodat kinderen kunnen blijven deelnemen aan het gewone leven en gezinsgericht kunnen wonen. Alles in nauwe samenwerking met andere aanbieders, wijkteams en personen die voor het gezin belangrijk zijn. Door het bundelen van expertises, over zorgdomeinen heen, geheel op maat, creëren wij vernieuwde jeugdhulp. Door het bieden van samenhangende hulp aan deze gezinnen, en door onze inzet zo kort mogelijk te laten zijn, zetten wij ons actief in om het beroep op hoog specialistische hulp terug te dringen.
 
U kunt over onze hulp meer lezen op de website van Parlan / onze hulp / verblijf en behandeling of klik hier voor gesloten jeugdzorg.
 
 

 

Parlan

Onderdeel van

Parlan

Contactgegevens

Parlan Jeugdhulp Van der Lijnstraat 9 1817 EH Alkmaar 088-124 00 00

Volg ons